جشنواره فوق العاده اینترنت پرسرعت

با همکاری شرکت انتقال داده های آسیاتک

و شرکت گسترش ارتباطات سپنتا

ارائه  به مدت محدود